Praktyka Zen

Oprócz treści‎ znajdujących się poniżej, zapraszam też do obejrzenia filmu „Religie i kościoły w Polsce – Buddyści Zen Czogie” z moim udziałem, wyemitowanego w 1984r. na antenach TVP.

       LOGO Codzienna  Droga Zen - DE AN

                                                                                                                                                                   CODZIENNA DROGA ZEN

 „DE-AN”

                                                                                                                                                                   Jestem uczniem Zen. Moje imię wskazań – Do Am. W swojej praktyce kontynuuję najważniejsze kierunki nauczania Zen koreańskiego patriarchy Zen Seung Sahna Soen Sa Nima. Tam, gdzie jest to możliwe, lekko adoptuję styl nauczania Mistrza na potrzeby osób niekoniecznie związanych z konkretną szkołą praktyki Zen. Uwzględniam zarówno kulturową, społeczną, religijną jak i duchową tradycję Europejczyków, a więc również Polaków.

W 2005 r. zainspirowałem powstanie ogólnodostępnego systemu praktyki Zen, wspierającego każdą ścieżkę duchową o nazwie : CODZIENNA DROGA ZEN „DE-AN” (w języku chińskim De-An, oznacza Wielki Pokój).

Przebywam tam, gdzie jestem.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) praktyką (warsztaty, wykłady, sesje i praktyki Zen), zachęcam do kontaktu ze mną. Być może, pomożemy sobie nawzajem w naszych codziennych troskach bycia Tu i Teraz.

Oznacza to wspólne odnajdywanie Właściwego Kierunku Ludzkiej Istoty :  Właściwej Relacji, Właściwego Odniesienia i Właściwej Funkcji codziennego życia.
Imieniem tego jest Mądrość Miłość i Współczucie .
Działaniem –   POMAGANIE

To wszystko.

A więc spróbujmy tej prostej rzeczy !

                                                                    MEDYTACJA ZEN

                                                           Uśmiechnięty spokój                                                             współczującej uważności
w działaniu

                                                                                                                                                                  Andrzej Czarnecki – DO AM

IMG_0213

REGUŁY SPOKOJNEGO ŻYCIA

W swojej praktyce
bądź giętki
jak trzcina
i stały
jak nieruchoma góra

Spokojnie oddychaj
bo jesteś Tchnieniem
połączonego bycia

Bądź prosty
niech przepływa
przez Ciebie cisza

Mówiąc i Śpiewając
obdarz
dźwięk radością

Bądź nieporuszony
i gotowy
jak ptak
przed odlotem

Nie bój
się swoich błędów
i słabości

Bo dzięki nim
coś zmieniasz

Pamiętaj że
twoim orężem
jest odwaga
i cierpliwość

W nurcie życia
bądź jak kropla
która zawsze do oceanu
dopływa

Nie podążaj
za opiniami
słuchaj mądrości serca

Bądź otwarty
dla siebie
i dla innych

Pokochaj marzenia
ukryte
w każdym stworzeniu

Nie lękaj się
uczuć
ani kontaktów
z ludźmi

Bo bez nich
byłbyś jak
martwy kamień

Pomagaj każdym
swoim czynem

Nie sprawdzaj
czy jesteś
wart tego

Przejawiaj się
i kieruj miłością

Idź
nie czyniąc
śladu

Gdziekolwiek
jesteś
bądź wolny

Staniesz się
wtedy
Prawdą

Świat
zawsze wierzy
w Ciebie

                                                                                                                                                                   Andrzej Czarnecki – Do Am

IMG_1194

LUDZKA DROGA

Przychodzenie z pustymi rękami
Odchodzenie z pustymi rękami- to ludzkie.

Kiedy się rodzisz – skąd przybywasz?
Kiedy umierasz – dokąd idziesz?

Życie jest jak przepływający obłok, który się pojawia.
Śmierć jest jak przepływający obłok, który znika.

Życie i śmierć, przychodzenie i odchodzenie
są również takie jak to

Jest tylko jedna rzecz, która zawsze pozostaje czysta.
Jest czysta i jasna,
niezależna od życia i śmierci.

Zatem co jest tą czystą i jasną rzeczą?

 182921_203162006366362_119794688036428_841363_6121598_n

CZYM  JEST  ZEN?

 Zen jest bardzo prosty… Czym jesteś? Na całym świecie wszyscy szukają szczęścia na zewnątrz, lecz nikt nie rozumie swojej prawdziwej jaźni wewnątrz. Zanim się urodziłeś – skąd przyszło twoje „ja”? Kiedy umrzesz – dokąd twoje „ja” pójdzie? Jeśli szczerze będziesz pytał się„ czym jestem?”, wcześniej czy później dotrzesz do punktu gdzie całe myślenie jest odcięte. Nazywamy to „nie-wiem”.

Zen jest utrzymywaniem umysłu „nie wiem” zawsze i wszędzie.

Medytacja w Zen oznacza utrzymywanie „umysłu nie wiem” w czasie pokłonów, w czasie śpiewów i w czasie siedzenia Zen. To formalna praktyka Zen.
Kiedy robisz coś – po prostu rób to.
Prowadząc samochód tylko prowadź, jedząc tylko jedz, pracując tylko pracuj.
W końcu twój umysł „nie wiem” stanie się czysty.
Wówczas, kiedy widzisz niebo – jest błękit.
Widzisz drzewo – tylko zieleń.

Twój umysł jest czysty jak lustro. Pojawia się czerwień – lustro jest czerwone.
Pojawia się biel – lustro jest białe. Pojawia się ktoś głodny – daj mu jeść.
Pojawia się ktoś spragniony – daj mu  pić.

Nie ma tu żadnych pragnień dla siebie, jedynie dla wszystkich istot.
Ten umysł, to już jest oświecenie.
Nazywamy to wielką miłością, wielkim współczuciem, wielką drogą Bodhisattwy.

To bardzo proste, wcale nie trudne!

Mistrz Zen Seung Sahn

26544_119803414702222_119794688036428_277686_3172093_n

 

Mistrz Zen Seung Sahn (1927 – 2004)

Urodził się w 1927 roku w Północnej Korei. Polityczna sytuacja w Korei w tamtym czasie stawała się coraz bardziej skomplikowana. W latach po drugiej wojnie światowej studiował filozofię zachodnią Seung Sahn stwierdził, że nie będzie mógł pomóc ludziom poprzez działalność polityczną ani poprzez studia akademickie. Ogolił więc głowę i wyruszył w góry. Wkrótce postanowił zostać buddyjskim mnichem i przyjął święcenia w 1948 roku. W dziesięć dni po tym  wydarzeniu rozpoczął 100-dniowe odosobnienie na górze Won Gak. Codziennie śpiewał przez 20 godzin „Wielką Dharani Energi Pierwotnego Umysłu”. Setnego dnia osiągnął oświecenie, a 25 stycznia 1948 roku otrzymał przekaz Dharmy od Mistrza Zen Ko Bonga i stał się 78  Patriarchą linii Chogie.

Przez następne trzy lata utrzymywał milczenie. W 1972 roku Seung Sahn przybył do USA i rozpoczął nauczanie. Specyfika kultury amerykańskiej zmusiła Mistrza do opracowania zarówno nowych metod nauczania, jak i zmiany stylu praktyki i struktury organizacyjnej. Dlatego założył Szkołę Zen Kwan Um, jako organizację koordynującą nauczanie i wspierającą liczne ośrodki Zen na całym świecie.

Dae Soen Sa Nim (oficjalny tytuł Mistrza Seung Sahna) pragnąc umożliwić kontakty zachodnim uczniom z koreańską tradycją założył w świątyni Hwa Gae Sah, Międzynarodowy Ośrodek Zen w Seulu. W 1978 roku odbył pierwszą podróż do Europy i Polski. DSSN doprowadził do powstania wielu ośrodków Zen w Europie i w Polsce, oraz dał formalny przekaz nauczania Zen (Przekaz Dharmy) niektórym swoim uczniom.

 

 seung sahn 3


STAĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM

Jeśli przyjrzysz się bliżej ludziom w dzisiejszym świecie, zauważysz, że nie są to ludzkie istoty. Nie zachowują się jak ludzkie istoty. Kiedy człowiek zachowuje się właściwie, wtedy on czy ona stają się prawdziwymi ludzkimi istotami. Co robisz chwila po chwili? W jaki sposób ocalisz wszystkie czujące istoty od cierpienia?

Przychodzimy na ten świat z pustymi rękami. Co robimy na tym świecie? Dlaczego przyszliśmy na ten świat? To ciało jest pustą rzeczą. Czym jest ta jedna rzecz, która nosi to ciało dookoła? Skąd przychodzisz?
Musisz to zrozumieć, musisz to odnaleźć. Więc, jeśli chcesz to znaleźć, musisz zapytać siebie „Kim jestem?”. Zawsze utrzymuj to wielkie pytanie. Myślenie musi zniknąć.
Trzeba odsunąć na bok całe myślenie, odciąć nasze myślenie. Wtedy nasza prawdziwa natura pojawi się, nasz prawdziwy umysł pojawi się…

W tym świecie, ilu ludzi naprawdę chce praktykować? Wielu nie praktykuje wcale, walcząc dzień i noc. Wciąż zajęci swymi pragnieniami, powodowani złością, prowadzeni przez ignorancję.

Kiedy stracisz swe ciało , nie ma nic co mógłbyś zabrać ze sobą. Kiedy to ciało zniknie, co pozostanie? Co zrobisz? Dokąd pójdziesz? NIE WIESZ!? Nie wiesz. Jeśli to „nie wiem” jest jasne, wtedy twój umysł jest także jasny, wtedy to miejsce dokąd się udajesz jest jasne.

Wtedy zrozumiesz swoją pracę, zrozumiesz dlaczego przyszedłeś na ten świat.

Zrozumiesz co robisz na tym świecie.

Kiedy to zrozumiesz możesz stać się ludzką istotą.

 

Mistrz Zen Seung Sahn

1

SENS PRAKTYKI ZEN

Od niezliczonych żywotów
wszystek kurz
osiada
na pierwotnie czystym
zwierciadle

Doskonały surowiec

Swoją wytrwałą praktyką
przetapiamy kurz
na kryształ

z którego kształtujemy
nowe czyste
zwierciadło

Rodzimy się
ponownie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Andrzej Czarnecki

5 

WSKAZANIA PRAWEGO ŻYCIA

Na swojej ścieżce  duchowej
mam
ślubowania – drogowskazy
ukazujące
właściwego życia kierunek

Są one przekazem
Mistrzów i Patriarchów
oraz
Pierwotnego Mistrza
będącego zawsze
we mnie

A oto i one :

Jesteśmy wspólnotą
odczuwających istot

Ślubujemy
pomagać sobie
wzajemnie

Miłość  Prawość  Prawda
Pokój Radość  i Szacunek dla Życia;
są niewyczerpane

Ślubujemy
zgodnie z nimi
żyć


CZTERY WIELKIE ŚLUBOWANIA

 

 
Czujące istoty są niezliczone
Ślubujemy je wszystkie wyzwolić

Iluzje są nieprzebrane
Ślubujemy je wszystkie wykorzenić

Nauki  są  niewyczerpane
Ślubujemy je wszystkie zgłębić

Droga Buddy jest doskonała
Ślubujemy ją osiągnąć

 

 IMG_0770

CODZIENNE  SCHRONIENIA

Codziennie powtarzam:

Znajduję schronienie w Buddzie
 
Znajduję schronienie w Dharmie
 
Znajduję schronienie w Sandze

Dlaczego?

Ponieważ kłaniam się z wdzięcznością:
Wszystkim Buddom

za Ich Współczucie Miłość i Mądrość

przekazaną
nam Wszystkim

Kłaniam się z wdzięcznością :
Dharmie – Prawu ustalającemu
właściwe funkcjonowanie
wszystkich przejawów Świata

oraz

Współczującemu Nauczaniu
Buddów i Patriarchów

Kłaniam się z wdzięcznością:
Wspólnocie Praktykujących – Sandze

za Nasz
trud wysiłek i wsparcie
na Wspólnej Drodze
ku Oświeceniu

Tak czynię codziennie
żebyśmy mogli
Wszyscy się Wyzwolić

od niewiedzy złości
ignorancji i cierpienia

                                                                                                                                                                   Andrzej Czarnecki

 

REGUŁ I  WSKAZAŃ  KONIECZNOŚĆ

 

Mądry Oświecony człowiek
nie potrzebuje
reguł i wskazań

On Już Wie

Każdy moment
jego życia
ma właściwy kierunek

Spontanicznie
z chwili na chwilę
podąża za sytuacją

Zawsze jest  w harmonii
ze Światem

W zgodzie ze swoją
intuicyjną świadomością
pomaga

Nie pozostawia po sobie
nic co by
mogło nam zaszkodzić

My mamy
jeszcze problem
ze swoim funkcjonowaniem

Nasze umysły
zbyt często poruszają się

Wiele w nas pragnień
oraz
irracjonalnych zachowań

Dlatego wskazania
i reguły prawidłowego życia
są nam potrzebne

Są to Drogowskazy

Nie należy przywiązywać się
do słów tam zawartych
lecz dostrzegać
na co one wskazują

Właściwe życie
to miłość prawda
prawość pokój i szacunek
dla wszelkich form bytu

Tak naprawdę
dobro i zło
nie istnieją

ale bardzo realne
jest
właściwe lub niewłaściwe
postępowanie

Za te czyny
odpowiadamy osobiście
przed swoim sumieniem
i przed Bogiem

Wcześniej czy później
przyjdzie nam
rozliczyć się z tego

W Zen
wskazania i reguły
mogą być otwarte
lub zamknięte

Zależy to od
siły naszego centrum
i jasności umysłu

Generalnym kierunkiem
wskazań i reguł
jest czysty umysł
miłość i współczucie

Czasami żeby pomóc
trzeba złamać wskazani
innym razem
musimy być nieustępliwi
w Ich utrzymywaniu

Dopóki się
nie Przebudziliśmy
trzymajmy się bardzo konkretnie
reguł i wskazań

Uratuje nas to
od niepotrzebnego
cierpienia

 

Andrzej Czarnecki

IMG_0758

WSKAZÓWKI  MISTRZA  ZEN  KYON  HO

1.  Nie pragnij cieszyć się zawsze doskonałym zdrowiem.

W pragnieniu dla siebie doskonałego zdrowia-
jest chciwość i pożądanie.

„Przekształć chorobę i cierpienie w doskonały lek.”

 2.    Nie pragnij dla siebie życia wolnego od jakichkolwiek problemów .

 Łatwe życie skłania umysł do ciągłego oceniania i lenistwa.

„Akceptuj niepokoje i trudności w swoim życiu.”

 3.    Nie oczekuj aby twoja praktyka była zawsze wolna od przeszkód.

Bez tego „paliwa” umysł poszukujący oświecenia może się wypalić.

„Znajdź wyzwolenie na drodze pełnej przeszkód.”

 4.    Miej świadomość, że w trakcie bardzo intensywnej praktyki
Możesz doświadczać dziwnych stanów umysłu.

Ciężka praktyka, która unika nieznanego przynosi słabe efekty.

„Pomóż ciężkiej praktyce – zaprzyjaźniając się z każdym demonem.”

 5.    Nie pragnij łatwych zakończeń dla swoich przedsięwzięć.

Jeśli pragniesz osiągnąć swoje cele bez wysiłku, tym samym
osłabiasz swoją wolę.

„Zawsze staraj się wypełniać swoje postanowienia do końca.”

 6.    Zdobywaj przyjaciół, lecz nie oczekuj od przyjaźni korzyści
dla samego siebie.

Przyjaźń tylko „dla mnie” niszczy zaufanie.

„Niech twoja przyjaźń wypływa z czystego serca.”

 7.    Nie oczekuj aby ludzie prowadzili życie według twojej woli.

Kiedy inni podążają za tobą ,w twoim sercu rodzi się duma.

„Swoją wolę uczyń narzędziem zasiewania pokoju między
ludźmi.”

 8.    Nie oczekuj nagrody za bezinteresowne działanie.

Oczekiwanie czegoś w zamian – zacieśnia twój umysł.

„Wyrzuć fałszywą religijność tak, jak wyrzuca się stare buty.”

 9.    Nie szukaj większej zapłaty za swoją pracę, niż jest ona warta.

Takie postępowanie czyni z ciebie głupca.

„Bądź bogaty swoją uczciwością.”

 

10. Nie próbuj osiągnąć czystego umysłu surową praktyką.

Umysł nie toleruje przesadnej surowości.

Jak można szukać czystego umysłu w umartwianiu się?

„Znajdź ścieżkę umiaru w swojej praktyce.”

 

11. Każdą przeszkodę na ścieżce traktuj w taki sam sposób.

Budda osiągnął Najwyższe Oświecenie bez przeszkód.

Droga poszukującego prawdy wiedzie przez liczne przeciwności.
Kiedy poszukujący prawdy napotyka przeszkodę, nie zostaje
przez nią pokonany i wkrótce znajduje wielki skarb.

 

PRAKTYKA  ZEN

Wybitny nauczyciel powiedział :„Dzień bez pracy
jest dniem bez jedzenia”
Są dwa rodzaje pracy: wewnętrzna i zewnętrzna
Wewnętrzna
to utrzymywanie czystego umysłu

Zewnętrzna
to odcinanie egoistycznych pragnień
i pomaganie innym

Najpierw pracuj
 potem jedz

                                        Mistrz Zen Seung Sahn

 

Zen
to codzienna
uważna praktyka

Przejawia się
w każdej naszej czynności
w każdym naszym przeżywaniu

Żeby właściwie
wykorzystać to
czym obdarowuje
nas życie

musimy dbać
o utrzymywanie
czystego umysłu

Ten nieporuszony umysł
jest  bez przywiązań

Nie ma w nim
miejsca dla egoizmu

Nasz wrodzony
instynkt pomagania
stwarza
nieograniczone możliwości

dzięki którym
możemy napełnić mądrością
każdą chwilę
swojego istnienia

Stajemy się wtedy
prawdziwą
ludzką istotą

                                                                                                                                                                   Andrzej Czarnecki

4

 

O UTRZYMYWANIU CZYSTEGO UMYSŁU

W prawdziwej naturze
Nie ma tego i tamtego

Wielkie Okrągłe Zwierciadło
Nie ma żadnych upodobań

 

                                                 Mistrz Zen Seung Sahn

Nabierzmy odwagi

Zdecydujmy się
osiągnąć Oświecenie
i pomagać innym

Niech odejdzie
nasze małe „ja”

Stańmy się
swoją prawdziwą
Jaźnią

Wtedy odzyskamy
poczucie swojej godności
i poznamy smak życia

Warto podjąć
takie postanowienie

 

Andrzej Czarnecki

 

IMG_0612

O UWADZE

 

Jeśli w tym życiu
Nie otworzysz swojego umysłu
Nie będziesz mógł strawić
Nawet jednej kropli wody

                                                                                                                                                                                                                    Mistrz Zen Seung Sah

Nie czepiajmy się
swoich opinii

Odłóżmy je
raz na zawsze

Nie twórzmy
złych uwarunkowań
żądzy gniewu
i niewiedzy

Dbajmy o spokój
swojego umysłu

Harmonizujmy
relacje z ludźmi

Uważnie przyglądajmy
się sobie
i swoim czynom

Jeśli pojawi się błąd
natychmiast korygujmy

Wybaczmy innym
Ich potknięcia

Oni potrzebują
naszego wsparcia
a nie oceny

Miejmy otwarty umysł
i czyste serce

Szczerze współdziałając
mądrze pomagajmy

Bądźmy uważni !
Nie ociągajmy się

Nie wiemy
ile pozostało
nam jeszcze
chwil życia

                                                                                                                                                                   Andrzej Czarnecki

                                                          


O  ZACHOWANIU

Pierwotnie nic nie istnieje
lecz Budda praktykował nieporuszony
pod drzewem Bodhi przez sześć lat
A przez lat dziewięć Bodhidharma
siedział milcząc w Sorim
 
Jeśli potrafisz zburzyć mur
swojej jaźni
Staniesz się nieskończony
w czasie i przestrzeni

 

                                                 Mistrz Zen Seung Sahn

Przekroczmy swoje
małe ego

Nie zamykajmy się
w ograniczonym świecie
„dla siebie”

Współdziałajmy

Ne izolujmy się
od innych ludzi

Baczmy na Ich potrzeby
i tam gdzie możemy
pomóżmy

Szanujmy starsze osoby
kochajmy młodsze

Pomagajmy cierpiącym
i chorym

Wiele możemy się
od nich nauczyć

Cierpliwie kultywujmy
uczynność szlachetność
i hojność

Wspierajmy potrzebujących
materialnie i duchowo

Niech nasz umysł
będzie wielki i otwarty
jak Wszechświat

Uważajmy na swoje
pragnienia i pożądania

Możemy się w nich
zagubić

W stosunku
do swoich pożądań
bądźmy twardzi jak skała

a w uczuciach miękcy
jak woda która
na nią opada

Miłością i współczuciem
obdarowujmy siebie
i innych

Wytrwale praktykujmy
Zen swojego życia

I niech wypełni się
wreszcie
naszego pobytu
na Ziemi
misja

                                                                                                                                                                   Andrzej Czarnecki

 

IMG_0713

O  MOWIE

Twój język
doprowadzi cię do ruiny
Musisz utrzymać korek w butelce

Otwieraj ją jedynie
wówczas
kiedy jest to niezbędne

 

Zawsze mów dobrze
Nie używaj wulgarnego języka
Nie twórz złej karmy
kłamania przesadzania
wszczynania zatargów
lub przeklinania innych

 

                                 Mistrz Zen Seung Sahn

 

 

Jesteśmy obdarzeni
myślącym umysłem
zmysłami uczuciami
i ciałem

Funkcjonujemy
poprzez swoje myśli
słowa i czyny

Mamy wolność wyboru
ale i jego konsekwencje

Wszystko do nas wraca

Naszą pracą
jest współżyć harmonijnie
i pomagać innym
to osiągnąć

Wstrzemięźliwość i otwartość
są dobrym sposobem
żeby się nie pogubić

Uważajmy na swoją mowę

Jedno niewłaściwe słowo
może kogoś mocno urazić

Naprawić
jest bardzo trudno

Ćwiczmy spokojny
nieporuszony umysł

Unikniemy wtedy
wielu niepotrzebnych błędów

Czyńmy to co
do nas należy
a tam gdzie jest
to możliwe
milczmy

                                                                                                                                                                   Andrzej Czarnecki

O JEDZENIU 

Wielka Droga nie jest trudna
Po prostu odetnij
wszelkie myśli
o dobru i złu
 
Sól jest słona
Cukier jest słodki

 

                           Mistrz Zen Seung Sahn

 

Bez jedzenia
nasze ciało
nie mogło by żyć

Ale i tak
ono umrze

Miejmy tego świadomość
że jemy po to
by mieć siłę do praktyki

Dzięki której
możemy przekroczyć
uwarunkowania
życia i śmierci

Ciało które
otrzymaliśmy
jest wyjątkowym darem

Dzięki niemu
możemy osiągnąć Oświecenie
i pomóc wielu istotom

Więc ceńmy je
i dbajmy o nie

Dawno temu
wielki mistrz Zen
powiedział:

„Jeśli zjadłeś
to umyj swoje naczynia”

Codzienna praktyka Zen
oznacza
nie pozostawianie
po sobie śladu

Mamy do dyspozycji
dwa rodzaje naczyń :
Swój umysł
i nasze funkcjonujące
w codziennym życiu
ciało

Dlatego czyśćmy
codzienną praktyką
„Nie Wiem”
funkcjonowanie
swojego umysłu i ciała

Ta praktyka jest dostępna
na każdej duchowej drodze

Nasze potknięcia
niech nas mobilizują
do dalszego
wytrwałego próbowania

W życiu
poruszajmy się
bez przywiązań
i bez pragnień

Bądźmy dla innych

Na początku
być może uzyskamy
tylko pięć minut
czystego życia

Lecz jeśli będziemy
cierpliwi
to w końcu
każda nasza chwila
będzie bez kurzu

Staniemy się Buddą

                                                                                                                                                                Andrzej Czarnecki

8

O FORMALNEJ PRAKTYCE

 

Gdy krzyczymy w dolinie
Wielki okrzyk – wielkie echo
Słaby okrzyk – słabe echo

 

                               Mistrz Zen Seung Sahn


 IMG_0725

Podstawową zasadą
każdej formalnej praktyki
jest współdziałanie

Wspólne śpiewy
Wspólna modlitwa
Wspólne pokłony
Wspólna medytacja
Wspólna praca

Wzajemna mobilizacja

W tym wspólnym trudzie
rodzi się współ pomaganie
Współ pomaganie rozbudza
współczucie

Pojawia się jeden
wspólny umysł
„Nie Wiem”

A to jest
już Oświeceniem
Chociaż na chwilę

Następnym krokiem
jest przenieść
doświadczenia wspólnej praktyki
do codziennego życia
w rodzinie i  w społeczeństwie

Praktykujemy
żeby Być Razem
i pomagać
sobie nawzajem

To jest
właśnie Zen

                                                                                                                                                                   Andrzej Czarnecki

                                       

                                            O MOWIE DHARMY [ KAZANIU ]

 

Gdy wąż pije wodę
woda staje się jadem

Gdy krowa pije wodę
woda staje się mlekiem

Jeśli czepiasz się niewiedzy
tworzysz życie i śmierć

Gdy utrzymujesz umysł
w jasności
stajesz się Buddą

 

                           Mistrz Zen Seung Sahn


Słuchając słów mistrza
utrzymujmy swój umysł
w jasności

Nie przywiązujmy się
do jego słów

Odłóżmy myślenie
i tylko uważnie słuchajmy

Z czystym umysłem
dostrzeżmy
jaką prawdę chce on
nam przekazać

Nie unikajmy pytań

On zawsze odpowie
na każde nasze pytanie

Ale i tak
tylko my
możemy odnaleźć odpowiedź

Ten rodzaj odpowiedzi
pomaga nam
rozwinąć mądrość
codziennego życia

Słuchajmy uważnie kazań
nieba ziemi
całej natury
i otaczających nas
najbliższych ludzi

Z czystym umysłem
„ Nie Wiem”

realizujmy to
co mówią nam wszyscy :

Przebudź  Się !
i Pomagaj

                                                                                                                                                                   Andrzej Czarnecki – Do Am

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DSCN4525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W wielkiej pracy życia i śmierci
Czas nie będzie na ciebie czekał

Jeśli jutro umrzesz, jakie otrzymasz ciało ?

Czy to wszystko nie jest
najwyższej wagi ?

Pośpiesz się, pośpiesz !!!

Błękitne niebo i zielone morze
Są pierwotną twarzą Buddy.
Dźwięk wodospadu i pieśń ptaka
Są wielkimi sutrami.

Dokąd idziesz ?

Uważaj na swe kroki.

Woda płynie w dół ku morzu.
Obłoki wznoszą się ku niebiosom . 

 

                        Mistrz Zen Seung Sahn

314148_10200484306217996_285146893_n

           MEDYTACJA

                                                                                                                                                                W medytacji Zen
bądźmy
jak ptak

wysiadujący w gnieździe
jajko ze swoim
pisklęciem

Nieustraszone
jego oddanie
i cierpliwość

Deszcz wiatr
drapieżne zwierzęta
spiekota słońca
i nocny chłód

Nie zmuszą go
do ustąpienia

Trwa w ciszy
nieporuszony

Tylko próbuje
pomóc

Taką być powinna
postawa
w medytacji Zen                               ……………………………….                             

Cierpliwie szlifuję
każdą cząsteczkę
czynu

Potrwa
to
niedługo

Całe życie


  PRZEBUDZONY UMYSŁ 

Jeśli masz
czysty
przebudzony umysł
i mądrze potrafisz
nim dysponować

to możesz
bez trudu
nawiązać
przyjazny kontakt
z każdym umysłem
tego świata

Wszystko się odbija
Pytanie jest odpowiedzią

Z łatwością odczytasz
czyjś problem
ukryty głęboko

I jeśli poproszą cię
możesz
mądrze pomóc

W tym stanie
relacje z Mistrzami
są otwartą wymianą
doświadczeń

Wiele się możesz nauczyć
pogłębić swoje Przebudzenie
udoskonalić mądrość postępowania

Ty już nie jesteś
śniącym sługą
ciała

Ono jest
dla ciebie

Możecie harmonijnie
współdziałać

Rzeczywistość staje się
mądrym współczucia
działaniem

Zaczynasz Być
Miłością Pokojem
i Prawdą

Nie ma ciebie
lecz jesteś przytomny

Poruszasz się
bez śladu

i tylko służysz

Bóg  wtedy
odpoczywa
w tobie
a ty
w Nim


LIST DO PRZYJACIÓŁ

W Buddyzmie mówi się

że prawdziwym przyjacielem
jest ta osoba
która wspiera nas
w rozwoju duchowym

Bądźmy przyjaciółmi
swojej Czystej Natury

Przyjaźnią obdarzmy
błękitne niebo
brązową ziemię
i złociste słońce

Bądźmy przyjaciółmi
przejrzystego powietrza
i życiodajnej wody

Z przyjaźnią traktujmy
świat roślin
zwierząt i minerałów

Bądźmy przyjaciółmi
Wszechświata
i wszelkich jego tajemnic

Bądźmy wierni
naszemu Najbliższemu Przyjacielowi
Bogu

I bądźmy przyjaciółmi
dla nas samych

Krocząc
po różnych ścieżkach
Drogi

miejmy  świadomość
że na Jej końcu
zawsze ten sam widok

Utrzymujmy
miłość współczucie
i szacunek
dla wszelkich przejawów życia

Wspierajmy się nawzajem

Nie mamy
innego wyboru

                                                                                                                                                                    Wasz Przyjaciel

Andrzej

…………………………………….

                                                                                   

Na swojej Drodze

bądź nieporuszony
jak góra

Otwarty jak ocean

szczery jak uśmiech
dziecka

                                                                                                                                                       

 

 

korea

Nie boję się
ruchu
milczącej tożsamości
istnienia

Jestem przecież
na chwilę

                                                                                                                                                           

 IMG_0799

Tylko dziesięć tysięcy umysłów bez kurzu

Tylko dziesięć tysięcy czystego błękitu mądrości

Wasz w Dharmie

Andrzej