Terapia intuicyjna

 

LOGO Codzienna Droga Zen - DE AN

 

                                                                                                                                                                    TERAPIA INTUICYJNA

ANDRZEJA CZARNECKIEGO

                                                                                                                                                                   – USTAWIENIA ZWIĄZKÓW I RELACJI MIĘDZYLUDZKICH

- OCZYSZCZANIE POLA INDYWIDUALNEJ I RODZINNEJ PODŚWIADOMOŚCI
Z NEGATYWNYCH TREŚCI

System ten, który nazwałem Terapią Intuicyjną, opracowałem na podstawie moich studiów i doświadczeń w klasztorach Zen, na uczelniach, w ośrodkach Psychologii Buddyjskiej oraz w ośrodkach Szamanizmu Indiańskiego i Koreańskiego [ Animizm ] w Korei, USA i w Europie Zachodniej. Nie bez znaczenia jest moja blisko 30-letnia praca  nauczyciela medytacji Zen. Korzystam także z pewnych elementów „Ustawień Systemowych” Berta Hellingera.

Terapia Intuicyjna jest metodą służącą przywróceniu harmonii w naszej psychice, w naszych rodzinach, w grupach ludzkich (np. w firmie). Rodząc się, jesteśmy mocno związani z naszą rodziną: tą żyjącą oraz z poprzednimi pokoleniami. Niestety, bywają członkowie naszych rodziny(żywi lub zmarli), o których wolimy nie pamiętać. W konsekwencji tego nasze rodzinne więzy bywają porozrywane. Wyrzucamy ich z pola naszej świadomości lecz nasze Zbiorowe Rodzinne Sumienie, które jest silnie związane z podświadomością, funkcjonujące w psychice każdego z nas, nie potrafi pogodzić się z tym odrzuceniem  szukając odreagowania. Po prostu kieruje się logiką otwartego serca.

Istoty wyrzucone poza nawias naszej rodzinnej świadomości były lub nadal mogą być związane z różnymi traumatycznymi wydarzeniami i wcześniej lub później muszą powrócić do naszej rodziny.
Dopóki tego nie rozwiążemy, ich negatywne wzorce i programy są przekazywane dalej, pokolenie po pokoleniu. W konsekwencji tego, nieświadomie możemy brać na siebie ciężar ich pomieszanego życia naszej rodziny odtwarzając chore programy na poziomie duchowym, mentalnym, psychicznym i fizycznym (problemy z ciałem, psychiką, w relacjach z innymi, itp.) .

Poprzez rozmaite metody i techniki Terapii Intuicyjnej staramy się przywrócić właściwe relacje i funkcje w naszej rodzinie, pośród znajomych i przyjaciół, w pracy i wszędzie tam, gdzie jesteśmy w codziennym życiu. Możemy w pełni rozwijać swój potencjał.  A wszystko to w ramach dynamicznie i harmonijnie rozwijającego się procesu. Życie mamy w końcu jedno, a nasza rodzina i przyjaciele nie przypadkowo znajdują się na naszej drodze.

Jest to system odreagowywania lęku, bólu, smutku, rozpaczy i innych negatywnych emocji. Stosując odpowiednie techniki głębokiego relaksu powodujemy powrót świadomości do przeszłych zdarzeń; do pierwotnej przyczyny określonego stanu. Wpływamy na zmianę emocjonalnego stosunku do pierwotnego wydarzenia, a co za tym idzie – zmianę w myśleniu i zachowaniu w podobnej sytuacji. Stres, jego przyczyna i inne mechanizmy ograniczające mogą zostać na trwałe usunięte z podświadomości.

Odreagowanie składa się z trzech elementów:

1. ponowne przeżycie emocji,
2. cofnięcie się pamięcią do przyczyny powstania urazu,
3. zmiana tego negatywnego wzorca przeżywania na inny, pozytywny

W RAMACH WSPIERAJĄCYCH DODATKOWYCH DZIAŁAŃ :

1. Udzielanie indywidualnych porad terapeutycznych z zakresu problemów życiowych, dotyczących naszego ciała, psychiki i umysłu, pomoc w odnajdywaniu właściwej funkcji codziennego działania.

2. Ćwiczenia Oddechowo-ruchowe SON JU (koreańskie Czi-Qngi) są to ćwiczenia praktykowane w klasztorach Zen w Korei. Oczyszczają energetykę ciała i wzmacniają ośrodek naszej energii życiowej zwany „Ki”. Przy regularnym ich wykonywaniu potrafią uzdrawiać.

3. Praca z Energią Dźwięku zwana po koreańsku KI-DO (Droga Energii Dźwięku) Są to dynamiczne śpiewy odpowiednio dobranych krótkich sylab lub wyrazów, o specyficznej, pozytywnej wibracji. Harmonizują i energetyzują sferę emocjonalno- uczuciową. Odblokowują napięcia emocjonalne, uwalniają w sposób harmonijny tzw. „złogi energetyczne” w ciele i w naszym biopolu. Pobudzają naszą ekspresję i kreatywność.

4. Udzielanie porad z zakresu diety zdrowotnej i ziołolecznictwa

5. Afirmacje stosowane w pracy indywidualnej i grupowej, min. podczas relaksacji, wpływają na oczyszczenie umysłu z negatywnych programów myślowo-emocjonalnych i pomagają rozwinąć nam pozytywne myślenie i odczuwanie.

6. Ćwiczenia oddechowe: oczyszczają i wzmacniają ogólną energetykę ciała. Relaksują, oczyszczają sferę emocjonalną, zwiększają poczucie stabilności, wpływają na poszerzenie świadomości. Oczyszczają nasze biopole z niepotrzebnych myśli, nawyków i postaw.

7. Ćwiczenia z Relaksacji, na różnym jej poziomie uspokajają i harmonizują współdziałanie ciała, psychiki i sfery uczuciowo- emocjonalnej. Aktywizują i harmonizują wszystkie poziomy naszej świadomości.

8. Trening Uważności.
Różne techniki medytacji dostosowane do potrzeb i możliwości każdego z uczestników, wyciszające umysł i wzmacniające ogólną koncentrację i uważność.

9. Medytacja Zen
Obserwowanie swojego oddechu, myśli, uczuć i zachowań. Trening utrzymywania spokojnego umysłu przy jednoczesnym komunikowaniu się ze swoimi myślami, uczuciami (emocjami) i ze światem zewnętrznym – Bycie Tu i Teraz.

Zawsze warto poznać kreatywność Życia
Wszystko można naprawić
Wiele sobie możemy nawzajem pomóc
Szczęśliwej Drogi !

ANDRZEJ

thousand-armed-avalokitesvara-hrih-1280